Mỗi video chỉ lưu lại 7 ngày, nên ba mẹ xem kịp ngày.

Bấm vào để xem video, nhập mật mã truy cập: kns3gk8@

👉Buổi hướng dẫn học:

👉Buổi khai giảng 👉Buổi 6

👉 Buổi 1 👉Buổi 7

👉 Buổi 2 👉Buổi 8

👉Buổi 3 👉Buổi 9

👉Buổi coach 1 👉Buổi coach 2

👉Buổi 4 👉Buổi 10 - không video

👉Buổi 5