ეს ბრენდები შემოდის ბაზარზე, როგორც დამოუკიდებელი ბრენდები, მაგრამ „მშობელი“ ორგანიზაციებისგან აშკარა და ძლიერი მხარდაჭერა აქვს. მაგალითად, აიპოდი არის „მშობელი ბრენდის“ რეკომენდებული ბრენდი, რადგან რეალურად არის ბრენდი „მაკინტოში“. ორივე პროდუქტი ბაზარზე „ეფლის“ ძლიერი და თვალსაჩინო ლოგოთი შემოდის, მაგრამ ერთადერთი სახელი, რომელსაც ორივე პროდუქტზე ხედავთ, არის Ipod ან Mac. ბრენდის აქცენტი კეთდება პროდუქტზე, თუმცა კომპანიის ძირითადი ბრენდი მეყსეულად ზრდის პროდუქტის სანდოობას.

აირჩიეთ „მშობელი ბრენდის“ რეკომენდებული ბრენდინგის სტრატეგია, თუ რომელიმე ქვემოთ მოცემული სიტუაცია თქვენს ბიზნესს შეესაბამება:

ბრენდინგი მარტივად - ბილ ჩიარავალე, ბარბარა ფინდლი ჩენქი