Курс "Адміністративне право України" для студентів 2 курсу 4 потоку юридичного факультету ЛНУ імені Івана Франка


Графік та покликання на заняття доц. Хлібороб


Підручники

План практичних занять

перелік запитань на модуль №1

Тема 1 Публічна адміністрація та її зв'язок з адміністративним правом

Тема 2 Адміністративне право як галузь публічного права

Тема 3 Принципи адміністративного права

Тема 4 Джерела адміністративного права

Тема 5 Територіальна організація публічної адміністрації

Тема 6 Органи публічної адміністрації

Тема 7 Публічна служба

Тема 8 Форми (інструменти) діяльності публічної адміністрації

Тема 9 Процедура прийняття нормативних актів публічної адміністрації

Тема 10 Основи загальної адміністративної процедури

Тема 11 Процедура надання адміністративних послуг

Тема 12 Процедура здійснення державного нагляду та контролю