Курс "Адміністративне право України" для студентів 2 курсу 4 потоку юридичного факультету ЛНУ імені Івана Франка

Підручники

Графік проведення лекційних занять

План практичних занять

перелік запитань на модуль №1

Перелік питань на модуль №2

Тема 1 Публічна адміністрація та її зв'язок з адміністративним правом

Тема 2 Адміністративне право як галузь публічного права

Тема 3 Принципи адміністративного права

Тема 4 Джерела адміністративного права

Тема 5 Територіальна організація публічної адміністрації

Тема 6 Органи публічної адміністрації

Тема 7 Публічна служба

Тема 8 Форми (інструменти) діяльності публічної адміністрації

Тема 9 Процедура прийняття нормативних актів публічної адміністрації

Тема 10 Процедура прийняття індивідуальних адміністративних актів

Тема 11 Процедура надання адміністративних послуг

Тема 12 Електронне урядування

Тема 13 Адміністративне оскарження

Тема 14 Процедура державного нагляду та контролю