ICA0012 Sissejuhatus infotehnoloogiasse ja riistvarasse

Videosalvestused on Moodle'i kursusel.

Aine wiki

Arvuti virtuaalne ehitamine

PC Building Simulator on MS Windowsi poolel paigaldatud arvutiklassides 407, 410, 319 ja 317. Vt ka kaugligipääs klassiarvutitele. Nendes klassides on siis võimalik iseseisvalt kohapeal käia või püüda üle kaughalduse kasutada.

Lisateave:

Koodijagamine

Kaughaldus võrgusätetest sõltumatult

Käsurea jagamine: Linux, macOS

Aine arvestus eritingimustel