ბრენდებს, რომლებსაც მომხმარებელი უპირატესობას ანიჭებს და აფასებს, ბიზნესისთვის მრავალი სარგებელი მოაქვს. ეს არის გაყიდვების მაღალი მაჩვენებელი, მოგების დიდი მარჟა და ბრენდის მფლობელის სარგებლის ზრდა. ბრენდის უპირატესობების ქვემოთ მოცემული ჩამონათვალი განიხილეთ, როგორც ფაქტი:

ბრენდინგი მარტივად - ბილ ჩიარავალე, ბარბარა ფინდლი ჩენქი