http://enos.itcollege.ee/~edmund/inf-hw/seminaritoo/

Lühidalt

Tarkvaravahetuse suund omandvaravaba tarkvara.

Kirjeldada, kuidas tegelete tootjalukustuse ohjamisega.

Teil tuleb valida kasutusvaldkond ja otstarve ühele töökohaarvutile ja ühele serverile. Organisatsiooni, ettevõtte valite samuti ise. Vastavalt valitud kasutusvaldkonnale ja otstarbele tuleb valida nii tööjaama kui serveri riistvara, et see toimiks oma ülesannete kõrgusel ja oleks ka arvestatud tulevikuvajadustega. Ehk siis igal aastal ei osteta uut tööjaama või serverit - paratamatult tuleb ka ennustada tulevikuvajadusi. Võib ka olla vana riistvara asendamine uuega. Nagunii tuleb ära kirjeldada nõuded töökohale, serverile. Seega saate lihtsalt välja tuua, et vana riistvara jäi nendele näitajatele alla ja uus saab olema selline. Soovitav on valida haridusasutus (näiteks: üldhariduskool, gümnaasium) kuna teine pool seminaritööst hõlmab just seda probleemideringi, mis haridusasutustega seotud. Samas võite võtta ka selle organisatsiooni, ettevõtte kus ise töötate. Nii võib teil olla lihtsam ennast väljendada ja seminaritööd ära teha. Teine pool seminaritööst on tarkvaravahetuse korraldamine valitud organisatsioonis, ettevõttes. Milline on teie nägemus kuidas tuleks tarkvaravahetust korraldada, et oleks võimalikult vähe vastuseisu ja kõik võtaksid seda kui loomulikku arengut. Käesoleva aine õppejõud teeb samas valdkonnas (IT tehnoloogiavahetus) doktoritööd ja seetõttu huvitabki just teie nägemus - kuidas teie arvates seda kõige parem oleks korraldada.

Pikka juttu pole vaja kirjutada - tegemist ei ole siiski lõputööga. Mida väiksem maht, seda lihtsam hiljem ka üle vaadata ja hindamisel olulisele keskenduda.

Töö vormistamine

Lähtuda headest tavadest kasutada näiteks Notion, Google Drive

Ülikoolis olemas: OneDrive, Nextcloud.

Juhtumiuuring

seminaritöö rühmad palun kirja panna siia veebivormi

rühmatöö: kuni 10 tudengit rühmas (võivad olla ka erinevad õppevormid: päeva-, õhtu-, kaugõpe) - jagada ülesanded ära, et igaüks saaks midagi teha ega oleks dubleerimist. Võib ka vähem tudengeid olla kui 6 (esitluses soovitatud), kui ei leia tudengeid oma rühma.

Näiteks tööjaotus rühmas, kus iga rida on ühe tudengi roll rühmas:

  1. stsenaarium, tarkvaravahetus (sh ka koolitus näiteks)
  2. uuringute läbiviimine, analüüs
  3. tööjaama riistvara
  4. tööjaama eksperiment (sh vajaliku taristu püstipanek)
  5. serveri riistvara
  6. serveri eksperiment (sh vajaliku taristu püstipanek)