W ostatnich miesiącach ogromną popularność w środowiskach programistycznych zdobywa ulga podatkowa IP BOX. Nic dziwnego, gdyż pozwala, pod pewnymi warunkami, na rozliczenie dochodu ze sprzedaży autorskich praw majątkowych do programów komputerowych (KPWI) przy według stawki PIT 5%. Jako, że zainteresowanie jest spore, to i pojawia się wiele z nim związanych pytań. Z tego naturalnie sporo powtarza się między projektami. Dla ułatwienia Tobie życia, zebrałem tutaj kilka najczęściej zadawanych zapytań i odpowiedzi na nie.

Oczywiście, jak w przypadku każdego problemu prawnego, ocena indywidualnego stanu prawnego, może różnić się od poglądów zaprezentowanych, tutaj po wzięciu od uwagę ogółu okoliczności konkretnego przypadku.

Czy mogę wystąpić o ulgę IP BOX jako indywidualny programista?

Tak.

Mój projekt licencjonuję, a nie przenoszę autorskich praw majątkowych. Czy mogę dla niego skorzystać z ulgi IP BOX?

Tak. W ramach IP BOX możesz rozliczać projekty zarówno sprzedawane, jak i licencjonowane. Możesz też rozliczyć w ten sposób KPWI uwzględnione w cenie produktu, lub odszkodowanie Tobie wypłacone za jego naruszenie.

W umowie nie mam konkretnie wydzielonego wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majątkowych. Czy mogę takie wynagrodzenie objąć ulgą IP BOX?

Tak, ale tylko w części, w której wynagrodzenie odpowiada sprzedaży autorskich praw majątkowych.

Czy jeżeli świadczę usługi na rzecz pośrednika, to czy mogę korzystać z ulgi IP BOX?

Tak, nie jest konieczne abyś programował bezpośrednio na rzecz klienta końcowego.

Jeżeli klient jest za granicą, to czy wciąż mogę korzystać z preferencji podatkowej IP BOX?

Tak. Nie ma znaczenia gdzie siedzibę ma podmiot, któremu sprzedajesz KPWI.

Czy jeżeli w ramach projektu zajmuję się też innymi zadaniami niż programowanie, to czy mogę je wliczyć jako dochód do ulgi?

Nie. Jeżeli poza programowaniem zajmujesz się też na przykład zarządzaniem projektem, albo tworzeniem praca graficznych, to dochód w tym zakresie nie będzie objęty preferencją podatkową.

Czy jeżeli w ciągu roku mam kilka projektów, to czy muszę występować o interpretację dla każdego z nich?

Tak. Każdy projekt należy rozliczyć niezależnie. Zgodnie z oficjalnymi objaśnieniami w każdym pojedynczym przypadku wymagane jest wystąpienie do KIS z wnioskiem o interpretację.

Czy, aby korzystać z IP BOX muszę prowadzić pełną księgowość?

Nie. Możesz odliczać ulgę IP BOX również jeżeli prowadzisz księgowość w formie KPiR. W takim wypadku potrzebujesz jednak prowadzić dodatkową ewidencję.

Czy do kosztów prac badawczo rozwojowych związanych z KPWI mogę zaliczyć koszty takie jak samochód, księgowość, czy marketing?