Razmišljam globalno, delam lokalno.

Videoteka predstavlja nabor prosto dostopnih dokumentarnih filmov s področja trajnostne pridelave hrane, podnebnih sprememb in problema plastike. Dokumentarni filmi predstavljajo vstopno točko na posamezno področje in vzpodbujajo kritično mišljenje o predstavljeni problematiki.

Trajnostna prehrana

Ste se mogoče kdaj spraševali, kako nahraniti rastočo svetovno populacijo? Ali kako lahko s pomočjo gensko spremenjenih organizmov (GSO) države v razvoju drastično zmanjšajo uporabo nevarnih pesticidov?

Podnebne spremebe (v Sloveniji)

Morda pa vas bolj zanima učinek podnebnih sprememb, ki jih je moč zaznati v Sloveniji in še posebaj v slovenskih gozdovih? Kako boš urepal_a ti? Boš za naslednjo pot po evropi raje izbral_a vlak? Urednik videoteke je že večkrat izbral vlak namesto letala za pot med Slovenijo in Nizozemsko.

Plastika

O vplivu plastike na okolje smo slišali že vsi. Vendar, ali veš kaj se zgodi s plastiko, ki jo recikliramo v Sloveniji? Na leto namreč prebivalec Slovenije v povprečju pridela skoraj pol tone odpadkov.

Navodila

Dokumentarni filmi spodaj so urejeni po zgoraj opisanih sklopih. V vsakem sklopu sta dva daljša dokumentarna filma (do ene ure) in en krajši, ki si ga lahko ogledaš kadarkoli imaš 15 minut časa. Krajši video predstavlja probleme, ki jih lahko enostavno naslovimo prav vsi. Da smo zagotovili pestrost vsebin, so žal nekatere vsebine v angleškem jeziku. 😞

Po ogledu smo pripravili tudi vprašanja, ki jih lahko odgovoriš sam ali skupaj v svojem PP klubu. Vprašanja so zastavljenja tako, da te vzpodbudijo k nadalnjemu razmišljanju in raziskovanju tematike.

Anketa

Zelo bomo tudi veseli, če boš po ogledu izpolnil_a tudi kratek vprašalnik, ki nam bo v veliko pomoč pri pripravi tovrstnih vsebin v prihodnje.

Povezava do ankete:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bJARojN9N0ysbOfRb8ngpCWbNw6VopJFkvOp53loo29UQjdTUVQ5UU9aUEgyWU5BSU1FME9UWThNNy4u

Kinoteka