I det här avsnittet kommer vi prata om hur och varför man bör arbeta för att få till en bra dialog i sociala medier. Utgångspunkten är att det i sociala medier är väldigt viktigt att få till ett bra engagemang från sina mottagare och ett tecken på stort engagemang är just att man har mycket dialog. Dessutom är en bra skött dialog ett sätt att stärka varumärket och kundkontakten.

Varför dialog?


För att lyckas med sociala medier gäller det alltså att skapa innehåll som engagerar mottagarna. För det är bara innehåll som ger någon typ av värde som mottagarna kommer vilja se mer av eller engagera sig i. Och det i sin tur kommer leda till att algoritmerna släpper fram mer innehåll i mottagarnas nyhetsflöden.

Ett sätt att sedan bygga ett fortsatt förtroende är att man fortsätter ha dialog med mottagarna. Dialogen blir ett sätt att få direktkontakt med målgrupperna, utan att behöva ta omvägen via exempelvis andra medier. I sina egna kanaler kan man själv välja både agenda och innehåll. För man dialog i sociala medier har man möjlighet att nå väldigt många människor på en gång, till ingen eller en låg kostnad.

De som tar vara på detta kan skaffa sig mer inflytande, mer nöjdhet och även sänkta kostnader för service. Kan man alltså få till en bra dialog och ett gott bemötande i digitala kanaler ger det på sikt ett stärkt varumärke.

Särskilt viktig blir dialogen i krissituationer, då man behöver gensvara både snabbt och rätt. Då är det viktigt att redan ha upparbetad rutin för bemanning, med personer som har vana och kompetens vid att bemöta människor.

Är man däremot osynlig eller till och med bemöter människor på ett dåligt sätt i digitala kanaler kan det vara förödande för varumärket.

Algoritmerna gillar dialog


Som vi tidigare nämnt är det i första hand till sina följare som innehållet man delar sprids. Detta kallas den förtjänade räckvidden. Normalt sett når man aldrig alla sina följare. Pratar vi om exempelvis Facebook når man oftast bara 5-15 % av sina följare/fans.

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/bfba4319-c92a-4703-9e15-fc30c6ff5280/Untitled

Vill man öka sin förtjänade räckvidd måste man göra just det – förtjäna den! Det betyder att man måste erbjuda ett innehåll som känns viktigt och/eller engagerande för mottagarna. Det är nämligen bara då de kommer att vilja gilla, dela eller kommentera.

Om mottagarna engagerar sig genom att exempelvis kommentera, så kommer algoritmerna att känna av detta och med all sannolikhet fortsätta att visa innehåll i deras nyhetsflöden.

Efter detta måste man även fortsättningsvis hålla följarna engagerade så att man inte blir bortprioriterad av algoritmerna. På det här sättet bygger dialogen på lång sikt ett starkare band mellan dig som avsändare och din målgrupp.

När det gäller förtjänad räckvidd är det därför viktigt att: