მკაფიო წარმოდგენა უნდა გქონდეთ შემდეგ საკითხებზე:

პიარი მარტივად - ერიკ იავერბაუმი, რობერტ ბლაი, ილისე ბენუნი