Relevanta kursmål

Relevanta instuderingsfrågor

Medicinsk mikrobiologi (kursbok)

Kap.

Föreläsning

1. Opportunistiska infektioner


<aside> 💡 Mikrob som vanligtvis hanteras av värdens immunförsvar men kan orsaka sjukdom när tillfälle ges, ex. vid immunsuppression.

</aside>

Proteser

  1. Staph. epidermidis + andra KNS
  2. S. aureus
  3. Viridans

Immunbristsjukdomar

Chronic graulomatous disease (CGD)

→ defekta granulocyter (granulocytopeni)

  1. S. aureus och GAS
  2. E. coli (vanligaste orsak till meningit & sepsis vid CGD)
  3. Candida

Immunoglobulinbrist