ვინაიდან თქვენი გარეგნობა პირველ სიტყვას ამბობს და აჩვენებს ადამიანებს, როგორ გრძნობთ თავს და რა დამოკიდებულება გაქვთ თქვენი ბიზნეს- საქმიანობისადმი, საქმიანი შეხვედრების და ღონისძიებების დროს განსაკუთ- რებული ყურადღება მიაქციეთ ჩაცმულობას. როდესაც არ იცით, რა ჩაიცვათ, აჯობებს, თუკი კონსერვატიულ და ფორმალურ სტილს აირჩევთ, ნაცვლად ჩაცმის იმ სტილისა, რომელსაც თქვენს ტერიტორიაზე მყოფ კლიენტთან შეხ- ვედრისას გამოიყენებდით.

გაყიდვები მარტივად - ტომ ჰოპკინსი