Keresztényként találkozni fogsz kísértésekkel - így nevezzük, amikor valami, vagy valaki le akar téríteni Isten útjáról, magyarul bűnre csábít. Ha sikeres szeretnél lenni a kísértésekkel szembeni küzdelemben, akkor az Isten Igéjében adott ígéretekre kell támaszkodnod. Sok embertől halottam már: "Nem tehettem róla, lehetetlen volt ellenállni. Nem volt más választásom, mint megadni magam." Isten azonban azt ígéri, hogy amikor kísértéssel fogsz szembesülni, Ő mindig meg fogja mutatni neked a kimenekülést abból. Lehet, hogy ez nehéz és fájdalmas lesz, és még kínos is lehet a számodra, de mindig lesz kiút. Isten gondoskodni fog róla, hogy legyen kiút, mivel megígérte. Sátán az elméd birtoklásáért állandó küzdelmet folytat, ez az a hely, ahol a csata zajlik. Amikor egy ötletünk támad, és az Istentől van, az inspiráció, viszont amikor az ördög sugall egy ötletet, az kísértés. Vajon hogy tudod megkülönböztetni? És hogy tudsz sikerrel ellenállni a kísértésnek?

Bevezető kérdések

Mit tanít a Biblia?

  1. 1 Korinthus 10:13 - Van olyan, hogy egy kísértésnek lehetetlen ellenállni?

  2. Jakab 1:13-15 - Isten is belevisz minket kísértésbe?

  3. Filippi 4:13 - Honnan van az erőnk a küzdelemhez?

  4. Zsoltár 119:11 - Hogy segít a Biblia a kísértésben?

  5. Lukács 22:40 - Hogy segít az ima a kísértésben?

  6. Galata 6:2 - Hogy segít a közösség a kísértésben

  7. Zsidók 2:18 - Vajon Jézusnak is volt kísértése?

  8. Zsidók 4:15-16 - Vajon Jézus elvárja, hogy mindig erősek legyünk?

  9. 2 Korinthus 2:10-11 - Miért baj, ha engedünk a kísértésnek?

  10. Máté 6:13 - A kísértésről a Mi Atyánkban