Сутність

  1. Установити, що в умовах правового режиму воєнного стану бронювання військовозобов'язаних за органами державної влади, іншими державними органами, а також підприємствами, установами, організаціями, які задовольняють потреби Збройних Сил, інших військових формувань, населення (далі - підприємства, установи і організації), здійснюється у порядку, визначеному цією постановою.

Дія цієї постанови поширюється на уповноважені банки, що залучаються до роботи (здійснення операцій) в умовах особливого періоду.

  1. Органи державної влади, інші державні органи подають Міністерству економіки погоджені Міністерством оборони пропозиції щодо бронювання військовозобов'язаних у відповідних сферах управління, галузях національної економіки, на підприємствах, в установах і організаціях за формою згідно з додатком 1 в друкованій формі та/або в електронній формі з відповідним обґрунтуванням.

  2. Міністерство економіки узагальнює подані органами державної влади, іншими державними органами пропозиції щодо бронювання військовозобов'язаних і протягом одного робочого дня приймає відповідне рішення та надсилає його копію Міністерству оборони, а також зазначеним органам.

У рішенні Міністерства економіки зазначається строк дії відстрочки, який не може перевищувати шість місяців.

  1. Надана відстрочка від призову підлягає анулюванню у разі:
  1. закінчення строку її дії;

  2. завершення виконання або скасування завдання підприємству, установі, організації щодо задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, населення;

  3. ліквідації органу державної влади, іншого державного органу, підприємства, установи, організації;

  4. звільнення військовозобов'язаного з органу державної влади, іншого державного органу, підприємства, установи, організації.

У випадках, зазначених у підпунктах 2, 3 і 4 цього пункту, анулювання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний час здійснюється шляхом прийняття в одноденний строк рішення Міністерства економіки на підставі обґрунтованого подання органу державної влади, іншого державного органу та надсилання його копії Міністерству оборони, а також зазначеним органам.

  1. З метою підтвердження надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний час орган державної влади, інший державний орган видає військовозобов'язаному витяг з наказу Міністерства економіки.

  2. Міністерство оборони організовує через Генеральний штаб Збройних Сил доведення в одноденний строк до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки витягів з наказів Міністерства економіки.

Посилання

Постанова від 03.03.2022 № 194,«Деякі питання бронювання військовозобов'язаних в умовах правового режиму воєнного стану»