შემოწირულობები

თუ გსურთ ვინმესთვის პერსონალურად უკრაინაში პირდაპირ ფულის გაგზავნა - Wise-მ (ყოფილი transferwise) გააუქმა ყველა ტრანზაქციის საკომისიო უკრაინაში გადარიცხვებზე. თუ თქვენ აირჩევთ სადებეტო ბარათს ანგარიშზე გადარიცხვის ნაცვლად, მაშინ ფული ჩავა 30 წუთში https://wise.com/gb/blog/update-ukraine

სხვა მიზნობრივი შემოწირულობების შესახებ ინფორმაციისთვის გადადით ბმულზე https://supportukrainenow.org/f94f63f7f808480eaa1be3932a3af419

საქართველოში უკრაინის საელჩოს ანგარიშების რეკვიზიტები

მიმღები ბანკი:  სს "საქართველოს ბანკი", გაგარინის ქ. 29ა, თბილისი, 0160, საქართველო, ტელ: (+995 32) 2 444 444, ელ. ფოსტა: welcome@bog.ge

მიმღების დასახელება :  უკრაინის საელჩო საქართველოში

ბანკის კოდი: BAGAGE22;

მიმღების ანგარიშის ნომერი: GE55BG0000000533509811

Intermediary Bank:  Citibank N.A., New York, USA; SWIFT: CITIUS33

Account With Institution: Bank of Georgia,  29a Gagarin street, Tbilisi 0160, Georgia, Tel: (+995 32) 2 444 444, E-Mail: welcome@bog.ge

Beneficiary: THE EMBASSY OF UKRAINE IN GEORGIA

SWIFT: BAGAGE22;

Account: GE55BG0000000533509811