กินอะไรดี?

UI ง่ายๆ มีรูป กับปุ่ม พอกดปุ่มก็จะไป random รูปอาหารรูปใหม่มาแสดง

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/8e0bd913-9434-4383-aaa4-d06e6370b5c1/14079746_10210398530026728_7894428508741971115_n.jpg