Alle verzamelde elementen uit het onderzoek heb ik in een Adobe XD bestand geplaatst om er patronen, vormen en kleuren uit te halen. In eerste instantie was het idee om hier een moodboard van te maken, maar ik ging al gauw over naar experimentatie.

<aside> ➡️ Ga naar de conclusie

</aside>


Kleuren en patronen

Het Indonesische kleurpalet dat ik online heb kunnen vinden stond hier centraal in: de kleuren heb ik op verschillende manieren toegepast op de wireframes van de homepagina (de verschillende kunstwerken per thema/week), samen met verschillende batik patronen die ik als lijst wilde gebruiken voor elk kunstwerk. De patronen verwerkt in een lijst waren geen succes: de lijsten hadden een te grote breedte nodig om de batikdetails naar voren te laten komen. Dit nam weg van de visuele rust en het elegante design dat ik in gedachte had. Jammergenoeg heb ik hier geen screenshot van gemaakt en heb ik de uitkomst van mijn experiment ook niet bewaard. Ik heb dan ook niks om te kunnen tonen, maar het eindresultaat voldeed simpelweg niet aan mijn eisen.

Boven: het 'moodboard' in mijn Adobe XD bestand. Onder: het visuele proces van eerste ontwerp naar (semi) finaal design.

Boven: het 'moodboard' in mijn Adobe XD bestand. Onder: het visuele proces van eerste ontwerp naar (semi) finaal design.

Eigenlijk heb ik bijna geen van de elementen uit mijn onderzoek gebruikt voor het finale resultaat, met uitzondering van het megamendung batik patroon, dat op de homepagina staat in de vorm van een achtergronddecoratie, en de kunst die in de lijsten komt te staan. Zelfs het kleurenpalet dat ik op het web heb gevonden was of té levendig of té somber om op geschikte wijze toegepast te worden. Om een externe mening te krijgen heb ik de verschillende kleurcombinaties met Frans doorgenomen, die het met mijn bevindingen eens was.

Uiteindelijk komt het finale palet voort uit een combinatie van kleuren uit de kunstwerken zelf, een paar uit het 'warna Indonesia' palet en het marineblauw van een van de muren in het restaurant.

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/fd2e3a14-eb78-4404-addb-8b41faaedb7b/Untitled.png

Stylesheet

Links: de stylesheet van de nieuwe website. Rechts: de 'nieuwe' stylesheet voor mijn prototype.

Links: de stylesheet van de nieuwe website. Rechts: de 'nieuwe' stylesheet voor mijn prototype.


De kunstwerken