Her kültür, kendi ritüelini yaratmalıdır.

Zoom Out

Zoom Out'larda, detaylarda boğulmadan, önce çatı şirketimiz DAM Startup Studio verileriyle tüm girişimlere ait özet finansal ve operasyonel faaliyet retrospektiflerini yaparız. Retrospektiflerin ardından tüm DAM Startup Studio ekipleri olarak, iş hedeflerimizin mevcut performans ölçütlerini inceler, yeni iş hedeflerimizin önceliklerini belirler ve onları hangi ölçütlerle takip edeceğimize karar veririz.

Zoom Out, 1 tam güne yayılır. Aksi bir durum söz konusu olmadığı sürece yılda 2 kez, Cumartesi günleri gerçekleştirilir.

Sprint Zero

Proje yönetim ve iş akış prosedürlerimizde tespit ettiğimiz eksikleri tartıştığımız, çözüm önerileri geliştirdiğimiz ve bu önerilerin süreç yönetimine nasıl entegre edileceğine karar verdiğimiz birlikte çalışma etkinliğidir.

Sprint Zero, 1 tam güne yayılır. Aksi bir durum söz konusu olmadığı sürece yılda en az 1 kez, Cumartesi günleri gerçekleştirilir.

SHERPA Sync

SHERPA Sync ise her geçen gün biraz daha detaylanan SHERPA Tasarım Metodolojisi SHERPATH üzerinde, küçük görev takımları aracılığıyla gerçekleştirdiğimiz iyileştirmeleri, tüm SHERPA takım üyelerinin eşit seviyede içselleştirmesini hedefleyen bir dizi sunum ve tartışmadan oluşur.

Sync, 1 tam güne yayılır. Aksi bir durum söz konusu olmadığı sürece yılda en az 1 kez, Cumartesi günleri gerçekleştirilir.

SHERPA yer değiştirme şenlikleri

SHERPA ekibinde stüdyo içerisindeki koltuklar, ünvan veya kıdeme göre belirlenmez. Her 3 ayda bir, ekip arasında gerçekleştirilen çekiliş sonrasında tüm ekip yer değiştirir.


https://notion-ga.astrocket.vercel.app/collect?tid=UA-66957133-1&host=handbook.sherpa.digital&page=/sherpa-handbook/sherpa-ritüelleri

<aside> ©️ Tüm hakları DAM Bilgi Teknolojileri A.Ş.'ye aittir. Referans gösterilerek kullanılabilir.

</aside>