Relevanta kursmål

Relevanta instuderingsfrågor

Medicinsk mikrobiologi (kursbok)

Kap.

Föreläsning

1. Virus LVI


Tar sig in i kropp via

 1. Luftvägar → Slemhinnor
  1. fimbrier (virulensfaktor) krävs för att infiltrera slemhinnor
 2. luftvägar är vanligaste inkörsporten för virus

Spridning

 1. Kontakt (hosta, nysningar) → Aerosol (droplets)

RNA-virus

 1. Rhinovirus (picornafamilj)
 2. Coronavirus
 3. RSV
 4. Influensa
  1. Genetisk reassortment (omsortering) av fragmenterat genom

2. ÖLI