<aside> 🤖 Chytrý TRANSLADO engine analyzuje všechny texty u produktů, rozloží je na věty, určí duplicity a pouze ty unikátní připraví k překladu.

</aside>

🕹️  překlad “AUTO”

+ Globální databáze překladů (které jsme již přeložili a to i překladů přes překladatele)

+ Vaše databáze již hotových překladů (vámi již jednou přeložené fráze).

Překlad je uložen do vaší databáze překladů, kterou si tvoříte a využíváte!

💰 Cena

                                    **Překlad**: