பைடன் குடும்பத்தின் இரண்டு நாய்கள் பற்றி நியூயார்க் டைம்ஸ் இதழ் கட்டுரை

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/a6fd20d9-248b-4dcd-a234-5d25055e377e/Untitled.png

வாஷிங்டன் போஸ்ட் நாளிதழில் கட்டுரை

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/75e69d24-8b1d-4d0c-8b54-784d2fb8cab3/Untitled.png

வால் ஸ்ட்ரீட் இதழில் வெளியான கட்டுரை

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/5c897ebf-9390-49ad-b426-cdc36c64f672/Untitled.png

ஹிலாரி கிளிண்டனின் ட்வீட்

https://twitter.com/HillaryClinton/status/1353753628633427969?ref_src=twsrc^tfw|twcamp^tweetembed|twterm^1353753628633427969|twgr^|twcon^s1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2FHillaryClinton2Fstatus2F1353753628633427969widget%3DTweet

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/bdfbad7c-a853-4702-9c3c-a4a77afa18fd/Untitled.png

பைடன் நாய்களின் அதிகாரப்பூர்வ டிவிட்டர்