„დიდი მონაცემების“ (BigData) კონცეფცია, რომელიც სხვადასხვა წყაროებიდან დაგროვილი მონაცემების კონსოლიდაციას და მიღებული შედეგების ბიზნეს ანალიზის (BI – Business Intelligence) ამოცანებისთვის გამოყენებას გულისხმობს.

ამასთანავე, მნიშვნელოვანია ე.წ. 3V-მოდელის იდენტიფიცირება:

შესაბამისად, „დიდ მონაცემებთან“ მომუშავე პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნა, დანერგვა და გამოყენება ნებისმიერი ორგანიზაციისთვის ერთ-ერთ უდიდეს გამოწვევას წარმოადგენს. „დიდი მონაცემების“ აქტუალობა წლიდან წლამდე მატულობს, 2020 წლისთვის ბაზარზე დიდ მონაცემებთან მომუშავე ათობით მაღალი დონის პროგრამა არსებობს[1]. 2018 წლის ინფორმაციით, „დიდი მონაცემების“ აპლიკაციების გაყიდვა/მხარდაჭერით მიღებული შემოსავლების საერთო მოცულობა 42 მილიარდ დოლარს შეადგენს, ხოლო 2027 წლისთვის აღნიშნული მაჩვენებლის 103 მილიარდ დოლარამდე გაზრდას ვარაუდობენ.

„დიდი მონაცემების“ აპლიკაციების გამოყენების რამდენიმე უმნიშვნელოვანესი მიმართულება:

დღესდღეობით, დიდი მონაცემები, ასევე, ეფექტურად გამოიყენება საცალო და საბითუმო ვაჭრობის, საბანკო, საფინანსო, სატრანსპორტო, სამთავრობო და სხვა მრავალ სფეროში.