1 juli 2021

De gegevens in deze release notes zijn ook bijgewerkt in de wiki.

In deze release zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in de formuliermodule.

Formuliereigenaar

Bij een formulier kan je nu 1 of meerdere formuliereigenaren koppelen. Een formuliereigenaar kan de ingevulde gegevens van een formulier zelf bekijken. De resultaten worden gekoppeld onder 'Mijn Kerk' aan de voorkant. Een formuliereigenaar kan niet de eigenschapen of formuliervelden bewerken.

Ook kan ingesteld worden of de resultaten alleen door formuliereigenaar bekeken mogen worden of dat de beheerder de resultaten ook mag bekijken. Het wijzigingen van deze rechten kan alleen door de formuliereigenaar, indien deze het alleen recht heeft.

De instellingen zijn onderdeel van de formuliereigenschappen.

Screenshot aanvullende formulier opties

Screenshot aanvullende formulier opties

Formulierdata alleen door formuliereigenaar

Indien het veld "Formulierdata mag alleen door formuliereigenaar worden bekeken" op ja wordt gezet is het verplicht om minimaal 1 formuliereigenaar te koppelen. Zoals in onderstaand screenshot is te zien kan de beheerder vervolgens de optie niet meer wijzigen of een extra formuliereigenaar koppelen.

Voorbeeld gekoppelde formuliereigenaar die alleen de data mag bekijken

Voorbeeld gekoppelde formuliereigenaar die alleen de data mag bekijken

Alleen de formuliereigenaar kan de beheerder weer rechten geven.

Optie om rechten aan beheerder terug te geven.

Optie om rechten aan beheerder terug te geven.

Overige wijzigingen