När det gäller kommunikation i sociala medier finns det lite fler aspekter att tänka på, än när man skriver för webbplatser. Här handlar det om att ta hänsyn till hur verktygen och plattformarna fungerar, men också till hur mottagarna konsumerar mediet. I sociala medier blir tonen ofta mer folklig och avspänd. Samtidigt kan det vara svårt att träffa rätt, eftersom man bara kan uttrycka sig med ord. Man har inte tillgång till kroppsspråk, kan inte reglera tempo eller tonfall osv.

Ett annat skrivsätt


Det kan vara bra att påminna sig om att de sociala medierna ursprungligen växte fram som platser där användare pratade med varandra och delade material. Det var inte statiska plattformar för stora aktörer som sände ut envägsbudskap. Istället var det demokratiska forum där många användare pratade med varandra och delade material. Detta har påverkat sättet att "prata" i sociala medier. Här är språket ofta mer avspänt och folkligt och det finns en större acceptans för ett vardagligt språk. Detta är något man gärna får anpassa sig efter när man ska skapa text för sociala medier.

Eftersom det nästan alltid finns en möjlighet för mottagarna att svara på inlägg, passar många som skriver för sociala medier på att ställa frågor eller be om tips, allt för att få igång en dialog eller skapa ett engagemang. På så sätt skapas engagemang och i bästa fall knyter man viktiga kontakter med sin målgrupp.

Det brukar också vara bra att använda sig av symboler för att förmedla en blinkning eller för att visa att man har sagt något med ett skämtsamt tonfall.

Nyfiken på vilka emojis som finns och vad de betyder? Här finns en bra sida som samlar de flesta.

📙 Emojipedia - 😃 Home of Emoji Meanings 💁👌🎍😍

Läs den här korta texten med tips om hur du skriver för sociala medier.

Skriva i sociala medier - Språkkonsulterna

Algoritmerna styr


Nästan alla sociala medier idag baseras på algoritmer, som räknar ut vilka inlägg som ska placeras högst upp i nyhetsflödet för varje användare. Det viktigaste att veta om detta är att en av de viktigaste faktorerna är engagemang, dvs att inlägget engagerar mottagarna. Att vara rent informativ kan straffa sig.

Så när vi hela tiden måste fiska efter engagemang handlar det om att formulera om sina budskap. Ett exempel är avsändare som gärna skriver "Vår telefonväxel ligger nere just nu". Inlägget är bara informativt, och därför är det svårt att engagera sig i det. Genom att formulera om det till exempelvis "Vår telefonväxel ligger nere just nu men vi gör allt vi kan för att lösa problemet så ni kan ringa oss igen!" gör det enklare att exempelvis gilla inlägget eller skriva en kommentar på det som är positiv.

Så utifrån de tekniska aspekterna är det viktigt att tänka på att alltid engagera och att ha koll på de förutsättningar som finns i varje medium.

Inlägg som skapar känslor


Hur ska man då veta på förhand om det material man lägger ut kommer skapa engagemang? Det vet man inte! Men som vi har sagt tidigare så ska man sträva efter att beröra ämnen eller berättelser som är aktuella, och som målgruppen känner igen sig, får hjälp av eller blir engagerade av. Ett knep är att tänka efter ifall man själv skulle stanna upp och engagera sig om man såg sitt inlägg i sitt eget nyhetsflöde! Man kan också låta en kollega titta och känna efter. Då kanske man upptäcker att inlägget är för långt eller för svårt att förstå. Eller att det viktiga kommer för långt ner i texten så att mottagarna kommer att ha hunnit skrolla förbi utan att upptäcka det.

Rent konkret är det faktiskt ofta känslan som styr ifall människor engagerar sig i ett inlägg. Det kan handla om att innehållet lockar till skratt, skapar förvåning, igenkänning, stolthet, upprördhet, sorg eller något annat.

Som vi tidigare nämnt så kan ett bra innehåll även vara sådant som ger värde i form av praktisk nytta. Det kan handla goda råd, ny kunskap eller andra tips. Att följa med i det som är aktuellt i samhället för tillfället är därför smart så att man kan göra en egen twist på detta.

För att lyckas skapa engagemang i sociala medier bör man dessutom formulera sina inlägg så att det är möjligt att visa engagemang, exempelvis genom att det går att gilla, dela eller kommentera på inläggen. Det är exempelvis väldigt svårt att "gilla" ett inlägg som är skrivet på ett negativt sätt.

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/5a7db9e5-9e97-45df-9e4d-24ece8911ef1/Untitled