ბრენდის შეფასებისთვის მნიშვნელოვანია, შემდეგ კითხვებს გაეცეს პასუხი:

ბრენდინგი მარტივად - ბილ ჩიარავალე, ბარბარა ფინდლი ჩენქი