Relevanta kursmål

Relevanta instuderingsfrågor

Medicinsk mikrobiologi (kursbok)

Kap. 8.14

Föreläsning

1. Infektioner under graviditet och hos spädbarn


Gravida

<aside> 💡 Infektioner bör undvikas under graviditet!

</aside>

Spädbarn

<aside> 💡 Infektioner bör undvikas hos spädbarn

</aside>

Kongenitala infektioner

  1. Blodsmitta
  2. Intrauterina
  3. (Prenatala)

  1. Ffa. blodsmitta som går över placenta till foster
  2. Ibland vandra upp via vagina

Neonatala infektioner