თქვენი მასალის გამოქვეყნების ალბათობა მკვეთრად იზრდება, როდესაც რედაქტორს სთავაზობთ ისეთი ტიპის სტატიას, რომელსაც რეგულარულად გამოაქვეყნებს.

ისტორიის (საქმის) მასალები: პროდუქციის წარმატების ისტორია, ორიენტირებულობა კომპანიაზე, რომელსაც ჰქონდა პრობლემები და გამოიყენეს კონკრეტული პროდუქცია, სერვისი ან მეთოდები, პრობლემების გადასაჭრელად

როგორ – გავიგოთ რჩევები (მაგალითად, „როგორ იზომება განათება სამრეწველო ობიექტებში“)

ახალი პროდუქცია: ახსნა-განმარტებები იმის შესახებ, თუ როგორ მოქმედებს ახალი ტექნოლოგია (მაგალითად, „New Mounted ჩიპტექნოლოგია აორმაგებს სიჩქარეს“)

განვითარება და ტენდენციები: ანალიზის შეთავაზება ბიზნესმკითხველებისთვის თავიანთი სტრატეგიების დასაგეგმად („პლასტმასის მრეწველობა გადადის ბიზნესის ახალ მოდელზე, გლობალური მომარაგების ქსელზე“).

პიარი მარტივად - ერიკ იავერბაუმი, რობერტ ბლაი, ილისე ბენუნი