ბიუჯეტის დადგენის პროცესი შეგიძლიათ ქვემოთ მოცემულ კითხვებზე პასუხის გაცემის მცდელობით დაიწყოთ:

რეკლამა მარტივად - გერი დალი, რუთ მილსი