IP BOX jest ulgą podatkową dla przedsiębiorców uzyskujących dochody ze sprzedaży kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Więcej o IP BOX tutaj. Ulga pozwala na rozliczanie dochodów ze sprzedaży tych praw wg. stawki 5% (zamiast 18/32 i 19% PIT). Ulga dotyczy zarówno PIT jak i CIT. Jednym z kwalifikowanych praw własności intelektualnej jest również autorskie prawo majątkowe do programu komputerowego w postaci na przykład gry komputerowej.

Interpretacja indywidualna

Pod koniec września Krajowa Informacja Skarbowa wydała indywidualną interpretację podatkową w której przyznała rację podatnikowi i uznała, że autorski prawo majątkowe do programu komputerowego jakim jest na przykład gra komputerowa może zostać podlegać rozliczeniu zgodnie z ulgą IP BOX. Jakie wnioski płyną ze stanowiska KIS?

Gra komputerowa to nie tylko kod gry

W treści interpretacji KIS zgodziła się, że grą komputerową nie jest jedynie kod źródłowy programu komputerowego, ale również jej elementy składowe takie jak warstwa graficzna, dźwiękowa, czy testowa. Ma to znaczenie o tyle, że IP BOX może dotyczyć zatem nie tylko samego wyprodukowanego kodu, ale także elementów kosmetycznych będących składową gry. Opodatkowaniu wg. ulgi IP BOX będzie podlegać nie tylko sama gra, ale również przedmioty kosmetyczne i treści dodatkowe sprzedawane z nią.

Gra komputerowa obejmuje treści dodatkowe

Na grę komputerową składają się nie tylko jej core, ale także kupowane przez klientów treści dodatkowe. Ulgą podatkową można zatem objąć nie tylko sprzedaż podstawowej wersji gry, ale także wirtualne przedmioty, postacie, mapy i DLC. Trzeba przy tym pamiętać, że ulga IP BOX nie może dotyczyć praw własności intelektualnej, które zmierzają jedynie do rutynowego poprawiania gry, lub jej aktualizowania. Każda treść, lub funkcja dodatkowa musi mieć realny wpływ na rozwój całej gry. Jest to szczególnie istotne dla gier działających w modelu free to play, lub freemium.

Platformy iOS i Google Play

Wymogiem zakwalifikowania do IP BOX autorskiego prawa majątkowego do programu komputerowego jest między innymi jego wytworzenie w taki sposób, aby miało ono charakter innowacyjny. Warunku tego nie przekreśla korzystanie z istniejących platform dystrybucyjnych takich jak iOS, Google Play, Epic Store, lub Steam. Korzystanie z takich Platform postrzegane jest jedyne jako sieć dystrybucji i nie skreśla automatycznie gry z możliwości skorzystania z ulgi.

Rola spółki w tworzeniu Gry

Niezbędnym warunkiem skorzystania z ulgi IP BOX jest autorstwo sprzedawanych KPWI. Spółka sama z siebie nie tworzy jednak kodu źródłowego aplikacji, nie projektuje grafiki, ani nie komponuje muzyki. Tym niemniej, jeżeli to spółce przysługuje ogół praw własności intelektualnej, to jest to akceptowalne rozwiązanie. Warunkiem jest, aby autorzy poszczególnych elementów gry całość majątkowych praw autorskich do utworów składowych przenosili na Spółkę. Poszczególni pracownicy nie współpracują w celu samodzielnego wytworzenia i sprzedaży Spółce całej gry. Praca pojedynczych pracowników polega na koordynowaniu i przeprowadzaniu procesów związanych z produkcją i rozwojem gry, a nie samodzielnym stworzeniu całej gry, z której Spółka uzyskuje dochody. Całą grę tworzy zespół osób – kierownicy projektów, programiści, graficy i testerzy.