<Haneda Airport>

Tokyo 23 wards

<Narita Airport>

Tokyo 23 wards

<Kansai Airport / Itami Airport>

・Osaka Prefecture Osaka City, Sakai City, Ibaraki City, Takatsuki City, Suita City, Ikeda City, Toyonaka City, Minoh City

・Hyogo Prefecture Itami City, Nishinomiya City, Takarazuka City

・ Kyoto City Ukyo Ward Kaohsiung Area ・ Kyoto City Sakyo Ward Shizu City Haramachi ・ Nonaka Town / Kurama Ninose / Kurama Honmachi / Kibune / Yase / Ohara ・ Kyoto City Kita Ward Okitayama ・ Uji City ・ Joyo City

・ Kyotanabe City

・ Ide Town

・ Seika Town

・ Ujitawara Town

・ Kizugawa City

Kyoto City Sakyo Ward, Sakyo Ward, Kita Ward, Kamigyo Ward, Nakagyo Ward, Shimogyo Ward, Saikyo Ward, Minami Ward, Higashiyama Ward, Yamashina Ward, Fushimi Ward Nagaokakyo City, Mukai City, Otokuni County Oyamazaki Town, Kuze County Kumiyama Town , Yawata City, Uji City, Joyo City

・ Ukyo-ku, Kyoto City: Keihoku, Sagakoshihata, Sagamizuo, Sagamizuo, Umegahata Shobudani, Umegahata Renkadani, Umegahata Torisakadani, Umegahata Mizutani, Umegahata Taniyama, Umegahata Kawahigashi, Umegahata Kametani Town, Umegahata Mukaiyama, Umegahata Kawanishi Town, Umegahata Yukieya, Umegahata Yamakawa Nishi, Umegahata Kiteiwatani, Umegahata Masui Nishihira, Umegahata Masui Tohei, Umegahata Manogayuri, Umegahata Cold Water, Umegahata Kazebuki, Umegahata Unshinji Nishidaira, Umegahata Unshinji Tohei, Umegahata Baya Nishihira, Umegahata Mayani Tohei, Umegahata Terao and Umegahata Kaohsiung Nishitani exclusion area

・ Sakyo Ward, Kyoto City: Hisata, Hanaboshi, Oharamomoicho, Oharaomicho and Oharaogosecho

・ Kita-ku, Kyoto: Excluding Nakagawa, Ono, Sugisaka, Mayumi, Omori, and Kumogahata areas

・ Nishikyo-ku, Kyoto: Ohara outdoor field