När det gäller nyhetsbrev i form av e-postutskick är problemet ofta att kommunikationen blir för allmän och upplevs som "reklamig". Många tycker redan att e-post är jobbigt och tar alltför mycket tid av arbetsdagen att gå igenom. Om ditt nyhetsbrev då känns som reklam kommer mottagarna troligen att slänga det, precis som reklamen de får i brevlådan. Det finns dock några saker man kan göra för att förbättra sina nyhetsbrev textmässigt.

Kom till saken snabbt

Ett tips är att försöka komma till saken snabbt, precis som när man skriver för webb. Antagligen kommer ditt mejl finnas med bland en mängd andra utskick i din mottagares mejlkorg, så du behöver jobba lite för att få mottagarens uppmärksamhet. Tänk också på att ha en rubrik som är tydlig och lockande, och ett innehåll som tydligt berättar vilket ditt erbjudande är. Ställ dig själv frågorna Vad? Vem? När? Hur? och Varför? och testa om ditt nyhetsbrev verkligen svarar på detta.

Utgå från mottagaren

Tänk också på att utgå från mottagarens behov och önskemål. Att ha ett personligt tilltal och att kanske till och med utforma mejlet mer som att det är skickat till en person ger oftast bäst resultat. Det betyder att du kan skippa avancerad design och en massa bilder och fokusera mer på att skriva ett vanligt trevligt mejl till mottagarna. Det finns förstås undantag från detta och man kan ju skapa större uppmärksamhet genom att ha med en bild på en produkt eller liknande. Men det finns inget som tyder på att plottriga mejl med massor av information ger ett bra resultat.

Även om det inte hör till den här kursen vill vi också passa på att nämna att e-postutskick inte alls behöver vara regelbundna. Några av dem vi jobbat med inom detta har sett störst resultat när de bara kontaktar mottagarna när de har något att berätta (dvs inte exakt en gång i veckan eller månaden).

Nyhetsbrev behöver inte komma regelbundet

Läs de här två artiklarna med lite tips om hur du bör utforma ett nyhetsbrev för att lyckas bättre.

Writing Email Newsletters | MailChimp Content Style Guide