Räckvidden är kanske det som man pratar absolut mest om i sociala medier. Eller i alla fall det man borde ge mycket energi och uppmärksamhet till. Målet är ju trots att nå ut. Sen är det helt olika inom olika verksamheter vilken ambition man har vad gäller räckvidd och det baseras ju förstås helt på målgruppen och uppdraget.

Förtjänad räckvidd


I alla sociala medier finns det följare i en eller annan form. När man publicerar något är det i första hand till dessa det sprids. Detta är grunden för den förtjänade räckvidden.

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/dd946a92-c030-4a4c-9a13-b85ce40f417c/unnamed-6.png

Det viktigaste att veta om denna räckvidd är att man nog aldrig kommer att nå alla som följer en. (På samma sätt som man aldrig kommer kunna få alla prenumeranter att läsa ett nyhetsbrev, alla mottagare att läsa ett utskick på posten eller alla prenumeranter att se en annons i en tidning).

I sociala medier varierar räckvidden mycket, men det är helt naturligt med 5-15 % räckvidd bland följarna på exempelvis Facebook. Sen kan enskilda inlägg prestera bättre om de är riktigt bra.

Anledningen att detta kallas förtjänad räckvidd är för att man måste göra just det: Förtjäna den. Dels är det svårt att få följare – de följer ju bara om de vill – och dels måste man erbjuda något intressant i fortsättningen så att följarna är fortsatt engagerade så att inte algoritmerna prioriterar bort vårt innehåll.

I grunden kan man säga att följande faktorer är extra viktiga:

Se mer om detta i introduktionsföreläsningen där vi pratar både om spridning och om att skapa engagemang.

Viral räckvidd


Den virala räckvidden kan man egentligen anse vara en del av den förtjänade räckvidden. Många väljer att kategorisera den så, vilket är helt rätt. Det finns dock ett värde i att prata om den som en egen typ av räckvidd eftersom den följer lite andra mekaniker.

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/42404e5e-e527-4ca6-8473-b459ac0e32c5/unnamed-7.png

I grunden handlar den virala räckvidden om den spridning som mottagarna skapar när de engagerar sig. Vissa typer av engagemang ger denna spridning och det är oftast gilla/"hjärta", kommentarer och delningar som gör detta (det skiljer sig lite mellan olika sociala medier och hur deras algoritmer är byggda och hur det fungerar).

Överlag brukar en delning ge störst räckvidd, en kommentar lite mindre och en gilla-markering minst. Detta är ju logiskt utifrån vad engagemangen betyder för användaren och vad de symboliserar.

Anledningen att det kallas viral räckvidd är just för att det sprider sig som ett virus. Om man delar något så kan ju ens vänner engagera sig i delningen och kanske dela igen, kommentera eller gilla så att fler ser det. Får det riktigt bra fart kan den virala spridningen bli enormt stor och nå miljoner människor, trots att man kanske bara har några få följare.