<aside> 💡 Alla hepatitvirus är ANMÄLNINGSPLIKTIGA!

</aside>

Enterala hepatitvirus (fekal-oral smitta): A & E ⇒ akut infek.

Parenterala (blodsmitta): B & C ⇒ både akut & kronisk


Symtom för hepatit

  1. svår trötthet
  2. ikterus
  3. mörk urin - avfärgad feces
  4. feber
  5. ont i ben

<aside> 💡 går inte att särskilja vilket hepatitvirus på klinik (symtom)

</aside>


De olika hepatitvirusen


HAV

  1. barn under 5 asymtomatiska
  2. fekal-oral
  3. inkubationstid 2-6 veckor
  4. → akut hepatit