Občas budete potřebovat změnit určité hodnoty produktů v APP, jako například změnit prodejní ceny na nákupní pro Alza, přidat EAN kódy, které ve feedu nemáte apod. Zde najdete způsoby, jak lze produkty v rámci EXPANDO APP editovat.


<aside> 🔒 Hodnoty, které upravíte manuálně v APP nebo pomocí CSV tabulky se uzamknou a nebudou se dále aktualizovat z vašeho zdroje (XML feedu nebo Shoptetu). Pokud u uzamčených hodnot chcete obnovit aktualizaci ze zdroje, stačí kliknout na zámeček, který hodnoty odemkne. Toto se netýká úpravy cen pomocí koeficientu.

</aside>

<aside> ⚠️ Po manuální úpravě v případě Alzy zvolte v sekci Prodejní kanály tlačítko „Odeslat produkty na tržiště“.

</aside>

Hromadná úprava pomocí CSV tabulky

1. Příprava souboru v Excelu:

 1. Stačí si vytvořit Excel tabulku / **Google Tabulku.**

 2. Vytvořte si jeden sloupec s název SKU a do něj vložte všechna SKU, u kterých bude změna probíhat.

 3. Dále si vytvořte další sloupce dle hodnot, které chcete změnit. Pokud chcete změnit jen cenu, stačí vytvořit druhý sloupec s názvem Cena a ke konkrétním SKU doplnit požadovanou hodnotu. Pokud chcete měnit více hodnot, nebo například najednou změnit ceny a přidat EAN kódy, vytvořte více sloupců s příslušnými názvy.

 4. Text musí být uložený přes "Formát" jako "Prostý text".

  https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/085a08a3-40dc-4fa3-be9d-68ad1b0c1cc9/Untitled.png

 5. Soubor stáhněte ve formátu CSV.

 6. Pokud používáte Microsoft EXCEL, uložte tabulku ve formátu: CSV UTF-8:

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/5c120dc8-e9b0-42e4-95a3-e1d20216aabc/Untitled.png

Soubor může vypadat jako například tento: 👇

uprava cen - List 1.csv

2. Nahrání souboru v EXPANDO APP

Klikněte na sekci Produkty:

 1. V horní liště vyberte Marketplace, kterého se to týká - např. Alza

  Snímek obrazovky 2021-09-14 v 15.50.06.png

 2. Klikněte na "Hromadná úprava (CSV)"

  Snímek obrazovky 2021-09-14 v 15.50.32.png

 3. Přetáhněte/vložte připravený soubor

  Snímek obrazovky 2021-09-14 v 15.56.23.png

 4. Namapujte jednotlivé sloupce jako je SKU, Cena, Sklad, EAN atd., aby EXPANDO APP poznala, který sloupec obsahuje danou hodnotu.

 5. Potvrďte. EXPANDO APP vám oznámí, kolik produktů se dle CSV tabulky podařilo upravit.

  https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/7f0cdb73-ec42-43ca-99f3-09e5db32fce9/Screen_Recording_2020-06-08_at_09.06_AM.gif

Manuální úprava jednotlivých produktů

 1. Klikněte na Produkty.

 2. Vyberte marketplace, na kterém chcete produkt editovat - např. Alza.

  Snímek obrazovky 2021-09-14 v 15.59.31.png

 3. Vyhledejte produkt, kterému chcete hodnotu změnit.

 4. Klikněte na název produktu.

 5. Upravte hodnotu a uložte změnu.

  https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/e3d8a4cf-1bcc-47fb-b9c6-68ec1d2abd67/Screen_Recording_2020-05-22_at_10.37_AM.gif


Hromadná úprava cen pomocí koeficientu

 1. Pokud potřebujete snížit nebo naopak zvýšit ceny o určité procento nebo koeficient, přejděte do sekce Prodejní kanály a vyberte si marketplace, u kterého chcete cenu změnit - např. Alza.

  Snímek obrazovky 2023-03-08 v 11.16.41.png

 2. Poté klikněte na ikonu „Nastavit prodejní ceny“.

 3. V přepočtu lze upravovat jak násobením, tak i přičítáním konstantní částky.

  Snímek obrazovky 2023-03-08 v 11.19.59.png

<aside> ⚠️ Při úpravě pomocí koeficientu se ceny budou přepočítavat ze zdroje produktů - buď z feedu nebo z shoptetu.

</aside>