ბაზარზე თქვენ გაქვთ ან უნიკალური ბრენდი, ან სხვებივით ჩვეულებრივი

საქონელი.

ბრენდების პროდუქცია გამორჩეულია განსაკუთრებული და განსხვავებული ნიშნებითა და დაპირებით. მომხმარებელი მზადაა, მეტი ენერგია და ფული დახარჯოს იმ ბრენდისთვის, რომლისაც სჯერა.

პროდუქტები ადვილად ჩანაცვლებადი და ძნელად გამოსარჩევია. ზეთი, ყავა, ფქვილი, რძე – ეს ყველაფერი საქონელია. მომხმარებელი მათ ყიდულობს, რადგან მინიმალურ სტანდარტებს აკმაყოფილებს, მათი ყიდვა ყოველთვის და ყველგან შეიძლება და ფასიც დაბალი აქვს. მხოლოდ ის პროდუქტი შეიძლება გახდეს ძლიერი ბრენდი, რომელსაც განსაკუთრებული თვისება და დაპირება აქვს.

ბრენდინგი მარტივად - ბილ ჩიარავალე, ბარბარა ფინდლი ჩენქი