Bài chia sẻ hoàn toàn là trải nghiệm cá nhân, không bắt buộc đúng với trường hợp của bạn.

  1. Sử dụng thời gian tối ưu hơn
  2. Bảo vệ sức khoẻ vật lý
  3. Cải thiện sức khoẻ tinh thần
  4. Tiết kiệm tiền hơn
  5. An toàn hơn
  6. Bảo vệ môi trường hơn
  7. Gặp gỡ được nhiều người bạn mới thú vị
  8. Văn hoá xe bus đã tốt hơn trước rất nhiều

Tuy nhiên việc đi xe bus vẫn còn nhiều điểm hạn chế

Kinh nghiệm cá nhân