Välkommen hit! Här kan du läsa om Airmee's miljöarbete som riktar sig till medarbetare, kunder, underleverantörer, slutkonsumenter och andra intressenter.

Innehåll


Bakgrund

Riktlinjer

Mätbarhet och mål

Aktiviteter

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/166bdc0a-ab01-4e1f-9a77-8edfd721cf9c/Airmee_2020_.mp4

Klimatkompensation