ძალიან ცოტა პროდუქტი თუ სერვისი გამოიყენება ცალკე აღებულად. უმეტეს შემთხვევაში მათ ფასეულობაზე სხვა პროდუქტები და სერვისები ზემოქმედებენ. მაგრამ დარგთა უმრავლესობაში კონკურენცია მხოლოდ კონკრეტული დარგის პროდუქტებისა და სერვისების შეთავაზებით შემოიფარგლება. ავიღოთ თუნდაც კინოთეატრები. კინოში წასვლის ფასეულობაზე მნიშვნელოვანწილად ზემოქმედებს ძიძის გამოძახებისა და ავტოსადგომზე თავისუფალი ადგილის პოვნის შესაძლებლობები. თუმცა ეს დამატებითი სერვისები კინოთეატრების ტრადიციული საქმიანობის მიღმაა. კინოთეატრთა მფლობელთაგან ცოტას თუ აღელვებს ძიძის შოვნასთან დაკავშირებული პრობლემები. ამაოდაც, რადგან ეს უშუალოდ ზემოქმედებს მათ ბიზნესზე. წარმოიდგინეთ კინოთეატრი, რომელიც ბავშვების მიხედვის სერვისსაც სთავაზობს მომხმარებელს.

დამატებით პროდუქტებსა და სერვისებში ხშირად გამოუყენებელი ფასეულობა იმალება. მთავარია დადგინდეს, საერთო ჯამში, რა გამოსავალს ეძებს მყიდველი პროდუქტის ან სერვისის არჩევისას. ამის ყველაზე მარტივი გზაა დაფიქრება - რა ხდება თქვენი პროდუქტის გამოყენებამდე, გამოყენებისას და გამოყენების შემდეგ. ბავშვების მოვლა და ავტოსადგომის პოვნა საჭიროა მანამ, სანამ ადამიანი კინოთეატრში შევა. სისტემური და საყოფაცხოვრებო პროგრამული უზრუნველყოფა კომპიუტერის მაკომპლექტებლებთან ერთად გამოიყენება. ავიაგადაფრენების დარგში ფრენის შემდეგ ხმელეთით მგზავრობაა საჭირო, მაგრამ ესეც აშკარად განეკუთვნება იმას, რაც აუცილებელია კლიენტის ერთი წერტილიდან მეორეში მოსახვედრად.

მაგალითი - დამატებითი პროდუქტები და სერვისები

ლურჯი ოკეანის სტრატეგია - ჩან კიმი; რენე მობორნი