<aside> 💡 Design decision 1 - Ik heb ervoor gekozen om animaties en bewegende illustraties in mijn project te gebruiken. Dat zou het vertellen van het verhaal visueel en emotioneel versterken. Product biography week 3 > Literature study Product biography week 3 > Literature study

</aside>

<aside> 💡 Design decision 2 - Ik heb ervoor gekozen om met twee zintuigen te werken (zicht en gehoor). Geluid zou de animaties binnen het verhaal versterken en daardoor trek ik de gebruiker meer in het verhaal. Product biography week 3 > Literature study Product biography week 3 > Literature study

</aside>

<aside> 💡 Design decision 3 - Ik heb ervoor gekozen om de illustraties iets in de Duitse Expressionistische films stijl te hebben. Deze stijl maakt het mogelijk om de innerlijke gevoelens van de gepeste mensen te weerspiegelen: hoe ze in hun gedachten vastzitten en de realiteit van deze situatie (cyberpesten) naar voren te brengen. Product biography week 7 > Moodboard

</aside>

<aside> 💡 Design decision 4 - Ik heb ervoor gekozen om Word Cloud (een manier om woorden data te visualiseren) te gebruiken om de data te visualiseren. Daarvoor heb ik gekozen omdat de data die ik heb uit woorden en verhalen bestaan en daarom zou Word Cloud een passent data visualisatie zijn. Product biography week 3 > Literature study Product biography week 7 > Sketching

</aside>

<aside> 💡 Design decision 5 - Ik heb ervoor gekozen om voor desktop layout (grote scherm) te ontwerpen, dat komt doordat ik de gebruiker in het verhaal wil brengen en een grote scherm zou daarvoor beter werken. En bovendien meeste data storytelling websites maken ze gebruik van een desktop layout. Product biography week 4 > DPS Product biography week 8 > Paper prototype

</aside>

<aside> 💡 Design decision 6 - Ik heb ervoor gekozen om een minimale layout te hebben, met interactie knoppen (menu, logo, etc..) aan de zijkanten en in het midden een focus punt van geanimeerde illustratie. Dat zou helpen om de aandacht van de gebruiker meer naar het verhaallijn te brengen. Product biography week 8 > Paper prototype

</aside>

<aside> 💡 Design decision 7 - Ik heb ervoor gekozen om het mogelijk te maken voor de gebruiker om te kunnen kiezen of hij/ zij de experience wil doornemen of niet. Dat heb ik gedaan zodat gebruikers die cyberpesten hebben meegemaakt en die het misschien heftig zouden vinden om dat nog een keer te beleven, de experience gedeelte kunnen overslaan. Product biography week 14 > Digitale prototype

</aside>

<aside> 💡 Design decision 8 - Ik heb Scrollen als interactie methode gekozen omdat het een natuurlijk gebaar is geworden tijdens het navigeren op websites, terwijl het niet veel gebruikersinspanning vereist. Het kan ook lezers gemakkelijk aanspreken vanwege het gevoel van controle, verkenning en vindbaarheid dat inherent is aan scrollen. Product biography week 8 > Scrollytelling

</aside>

<aside> 💡 Design decision 9 - Ik heb ervoor gekozen om Principle te gebruiken als een prototype tool omdat het de enige tool is die een scroll animation functie biedt. Product biography week 9 > Comparison chart

</aside>

<aside> 💡 Design decision 10 - Ik heb ervoor gekozen om de gebruiker in deze experience ongemakkelijk te laten voelen door hem/ haar te gaan pesten. Dat heb ik gedaan omdat het blijkt dat het beste manier is om een impact te maken, om mensen te laten voelen hoe het echt voelt om online gepest te zijn. Product biography week 14 > Digitale prototype Product biography week 16 > Digitale prototype

</aside>