Det kan alltid kännas lite klurigt att uttrycka sig i text, och ännu svårare blir det på webben. På webben blir det också en utmaning eftersom kontexten som mottagaren befinner sig i är så olika. Ofta har den som läser texten väldigt lite fokus. I dagsläget finns en ytterligare aspekt att ta hänsyn till: den största delen av mottagarna kommer att läsa texten från en liten mobilskärm.

Generella förutsättningar


Störningsmoment

Något som har blivit tydligt de senaste åren är att mottagare av webbtexter ofta har ett flyktigt beteende. Dels kan man ha många skärmar igång samtidigt (både TV, dator och mobil), och dels kommer många in på en text via mobilen samtidigt som de sitter på bussen, äter frukost eller gör något annat. Dessutom har ju mobilen en mängd andra funktioner (appar och annat) som man kan hoppa mellan. Detta gör att uppmärksamheten kan bli splittrad och man kan behöva avbryta sig mitt i läsandet. En webbtext behöver därför kunna fånga uppmärksamheten och gärna snabbt komma till saken.

Behöver man då lägga upp sitt material på ett annorlunda sätt när mottagaren finns i en mobil? Innan vi ger ett svar på detta vill vi att du läser igenom innehållet i länkarna nedan. Skribenterna har lite olika syn på detta, men speglar rätt bra de uppfattningar som finns i branschen idag.

"No one wants to wade through a sea of text to find the answers they need, especially when searching for fast results on mobile"

How to Write Content That Engages Mobile Readers

En artikel som tar upp det faktum att vi verkar läsa av en liten mobilskärm på ett annat sätt än en datorskärm. Detta kan påverka hur man bör anpassa innehållet på en webbplats.

4 writing tips to craft your content for mobile readers | Brafton

Artikeln ger några handfasta råd om hur man bör lägga upp texten på en webbplats, för att mottagarna ska kunna ta till sig den på bästa sätt.

Brain Traffic | Blog

❗️ Länken till Brain Traffic-texten hänvisar fel, använd denna istället.

Five tips on writing content for a mobile audience

Ytterligare en text som lyfter några viktiga saker att tänka på när man skriver för webb.


Kortare stycken

Överlag tycker vi inte att man behöver göra kortare texter för webb, trots att de flesta kommer att läsa från mobilen, utan oftast handlar det om mottagarens intresse. Är mottagaren intresserad kan hen även tänka sig att läsa långa texter på en liten skärm.

Däremot är det viktigt att ha en bra struktur på texten – och gärna dela upp den i kortare stycken med mellanrubriker, så att det blir enklare att navigera i den. Då blir det också lättare för mottagaren att ta en paus från läsandet.

All text på webb måste alltså inte vara kortfattad. Det viktiga är att tydligt visa besökarna vad de har att vänta. Är det en intervju, till exempel i form av ett personporträtt, så bör detta framgå från början. Är det däremot en faktatext så ska detta framgå.

Läsbarhetsindex

Vill man snabbtesta hur komplicerad en text är kan man lägga in den i en LIX-räknare (LIX=läsbarhetsindex) som räknar ut hur lätt eller svår den är att läsa, baserat på mängden långa ord. Nivån går från barnbok till svår facktext, och flera nivåer däremellan.

Kanske ska man inte ta LIX-räknarens resultat för högtidligt, utan mer se det som en fingervisning över på vilken nivå texten ligger.

Lix räknare

LIX-räknare. Prova gärna att lägga in ett textstycke för att se vilken nivå texten verkar ligga på.

Bestäm dig för vem och vad texten är till för

Det är viktigt att våga välja och välja bort, när man skriver för webb. Om du skriver informativ text för en sida som är tänkt att ge besökarna viss fakta, eller en guide, lägg då inte in en intervjutext eller en lång berättelse i form av storytelling.