Vi har hittills pratat en hel del om vad man ska tänka på när man publicerar text, bild och film i olika sociala medier. I detta kapitel ska vi titta närmare på varje medium och lära oss ännu mer om hur det fungerar rent generellt och vilka möjligheter som finns.

Facebook

Instagram

Twitter

Youtube

Linkedin

Andra sociala medier