Fortbildningsbanken

Aktuellt - läråret 2021-2022

Fortbildning vecka 44

Utvecklingsdag 4 oktober (schema)

Om gruppdynamik och splittringar i klassen

Malins pass

Camillas pass

Kick-home 10-16 augusti (schema)

TEG reflekterar: Sympati, empati och perspektivtagande

Tidigare års utvecklingsdagar