Vibeji for Your Teams (English)

Index

<aside> 💯 Vibeji.com là một nền tảng tham gia và dẫn dắt trải nghiệm. Sau hơn một năm hoạt động tại Việt Nam, chúng tôi đã xây dựng được một kho trải nghiệm, hoạt động và workshops tuyệt vời, diễn ra trực tuyến và trực tiếp.

Chúng tôi đã hợp tác với nhiều doanh nghiệp, cộng đồng và các công ty khởi nghiệp (startups) bằng cách kết nối họ với những người dẫn dắt (hosts) thông qua những trải nghiệm tương tác giữa nhân viên (team engagement) và học hỏi (learning).

Sứ mệnh của chúng tôi là tiếp thêm sức mạnh cho các đội nhóm (teams) trong công ty tại Việt Nam!

</aside>

Vibeji giúp teams khắp Việt Nam như thế nào

Từ hơn 150 trải nghiệm trên nền tảng, chúng tôi đã chọn ra những người hosts có chuyên môn cao cũng như những trải nghiệm tốt nhất cho team và cộng đồng của bạn.

<aside> 🤝 Dành cho Team Engagement

</aside>

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/55805209-a6af-4fef-8fa1-56c282d6212e/lovingdoodle.svg

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/3421d560-b9c4-4499-b9f6-b5c738228f88/Illus-Savedlist.svg

<aside> 🙌 Dành cho Team Learning/Education

</aside>

Trải nghiệm Giáng sinh 2021 cùng Vibeji!

[VI] Vibeji Christmas Vibes 21 - Intro.pdf

Giải pháp tất cả trong một (All-in-one)

Vibeji đã và đang hỗ trợ các công ty và startups với những nhu cầu tương tác và học hỏi.

<aside> 🌱 Trải nghiệm hàng đầu Những hosts được lựa chọn cẩn thận với chuyên môn cao và các chủ đề thịnh hành, giúp xây dựng team một cách tốt nhất.

</aside>

<aside> 🕓 Căn chỉnh phù hợp với lịch của bạn Trải nghiệm sẽ được đem đến team của bạn theo yêu cầu - dưới hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp.

</aside>

<aside> 🚲 Hỗ trợ hậu cần đầy đủ Tổ chức, lập hóa đơn, hỗ trợ tại địa điểm, liên hệ với host — dễ dàng như lái một chiếc xe đạp.

</aside>

<aside> 📝 Tùy chỉnh cho team của bạn Mỗi team tuyệt vời là duy nhất và họ biết chính xác những gì họ cần để đảm bảo kết quả tốt nhất.

</aside>