S jakými poplatky počítat a správně tak nastavit prodejní cenu produktů?

Poplatky od Amazonu

Za prodej na Amazonu se platí dva různé poplatky – měsíční poplatek za vedení účtu (39 EUR) a provize z prodeje zboží (7-15 %). Na tyto poplatky Amazon vystavuje daňový doklad. Ten je pravidelně každý měsíc zasílán na primární e-mailovou adresu a nelze jej stáhnout v Seller Central. Doklad slouží jednak k uplatnění DPH z poplatků a také jako důležitý podklad pro vaše účetnictví**.**

V první řadě je nutné mít profesionální prodejní účet, za který se platí měsíční poplatek. Další poplatky se však platí až v případě prodeje zboží. Je nutné mít na paměti, že provize Amazon vypočítává z ceny, kterou platí zákazník.

Každá přijatá objednávka z Amazonu je již uhrazena. Peníze si však drží Amazon a vyplácí je na Váš bankovní účet ve 14-ti denních cyklech (pokud máte zdraví účtu v dobré kondici - jinak se doba prodlužuje). Tržby za prodané zboží jsou na BÚ převáděny již očištěné o všechny poplatky, které náleží Amazonu. Je také nutné počítat s tím, si Amazon ponechá zádržné, kterým by pokryl případné riziko z podvodného chování prodejců.

Aby se při bankovním převodu zamezilo ztrátám kvůli kurzovým rozdílům, doporučujeme mít zřízený bankovní účet na Slovensku (nebo v jiné zemi Eurozóny), protože český IBAN vnímá Amazon podle místní měny bez ohledu na to, jestli si vedete účet v EUR nebo GBP. Docházelo by pak k dvojímu převádění měn (z EUR na CZK a zpět z CZK na EUR).

Druhy poplatků na Amazonu

  1. Professional Seller Account - Tento druh účtu doporučujeme, očekáváte-li více než 20 objednávek měsíčně. Cena je 39 EUR měsíčně bez DPH. Pokud v Evropě používáte pouze jednu zemi nebo rovnou všech 5, poplatek je stále stejný.
  2. Provize z prodeje - Za každý prodej si Amazon účtuje provizi 7-15 % z celkové zaplacené částky. Přesná výše provize je určena kategorií zboží, které prodáváte. Pokud zákazník zboží vrátí, nevrátí se Vám celá provize - část si Amazon ponechá na pokrytí administrativních nákladů spojených se zpracováním objednávky.
  3. Poplatky za FBA - Nad rámec provize z prodeje si Amazon účtuje dodatečné poplatky za prodej zboží při využití jeho skladů. Výše poplatku závisí na fyzických parametrech produktu (hmotnost, rozměry, množství) a také době uskladnění. Jejich výši tak není možné dopředu přesně stanovit, ale FBA kalkulačka může naznačit jejich výši.

POZOR! Provize z prodeje zboží je určována z konečné ceny, kterou zákazník platí. Vztahuje se tedy i na dopravu, případně dárkové balení. Myslete na to při stanovování prodejní ceny na Amazonu.

POZOR! Amazon nedělá rozdíly mezi účty, které prodávají a které neprodávají. Měsíční poplatek se strhává automaticky a to i pokud probíhá verifikace účtu.