ადამიანთა ეს ჯგუფები ვერ გიკარნახებენ, თუ რა უნდა აკეთოთ (ვერ დაგეხმარებიან პროექტის მართვის საქმეში), თუმცა ისინი დაგეხმარებიან პროექტის მიზნების მიღწევაში. დამხმარე ჯგუფების მიერ პროექტის შესახებ ინფორმაციის დროულად ფლობა განაპირობებს მათ მიერ პროექტის ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაოს თავიანთ სამუშაო განრიგზე უკეთ მორგებას. მათ ასევე შეუძლიათ მოგაწოდონ ინფორმაცია თავიანთი შესაძლებლობებისა და იმ პროცესების შესახებ, რამაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს პროექტის მიღწევებზე. ასეთ ჯგუფებში შედის:

პროექტის მართვა მარტივად - სტენლი ი. პორტნი