<aside> 📄  Ön Kayıt Formu

</aside>

<aside> <img src="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/348978a3-b2bd-456c-afaa-5540df7e953e/png-transparent-computer-icons-whatsapp-symbol-emoji-facebook-messenger-whatsapp-text-trademark-logo.png" alt="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/348978a3-b2bd-456c-afaa-5540df7e953e/png-transparent-computer-icons-whatsapp-symbol-emoji-facebook-messenger-whatsapp-text-trademark-logo.png" width="40px" />  WhatsApp

</aside>

EĞİTİMİN AMACI

Bu programda kuramsal eğitimde kazanılan kuramsal bilgilerin süpervizor denetiminde uygulamaya konulması ve bu şekilde yaşantısal bilgi halinde yerleşmesi amaçlanmaktadır.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

Bilişsel Davranışçı Psikoterapi sürecindeki adımları ve yapılandırmayı kapsayacak şekilde değerlendirme, amaç belirleme, seanslarda gündem belirleme, formülasyon yapma ve bilişsel davranışçı temel tekniklerin kullanımı öncelikle süpervizor tarafından canlandırmalarla gösterilecek, ardından katılımcılar aynı bilgi ve becerileri grup içi uygulamalarla kendileri kullanacaklardır.

PROGRAM ( Toplam 30 saat)

  1. Gün (7 saat) Sorunu saptama, amaç belirleme, bilişsel modeli sunma.
  2. Gün (8 saat) Gündem belirleme, kesitsel formülasyon yapma, düşünceye müdahale etme.
  3. Gün (7 Saat) Ödev düzenleme, davranış deneyleri, Maruz bırakma “exposure” programlama.
  4. Gün (8 saat) Derine inme, inançları saptama, değiştirme, alternatif inanç geliştirme.

Eğitim Online Olarak Zoom Üzerinden Yapılacaktır.

Belge

Eğitim sonunda Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği katılım belgesi pdf olarak gönderilecektir.

<aside> ‼️ Eğitimin tüm oturumlarına katılım mecburidir. Beceri eğitiminde rol playler temel olduğundan eğitime katılmadığınızda diğer katılımcıları da mağdur etmiş olacağınızı unutmayın lütfen. Elzem durumlar ve hocalardan kaynaklanan durumlar dışında telafi derslerinin temel eğitimde olduğu gibi mümkün olamayabileceğini de hatırlatmak isteriz.

</aside>

Ücret

4.250 ₺

<aside> ❗ Kayıt kesinleştirmek için ödemenin yapılması gereklidir. Son ödeme tarihi yoktur kontenjan dolunca kayıt kapanacaktır. Kontenjanların hızlı dolabildiğinden kısa sürede de kapanabilir.

</aside>

KATILIM, KONTENJAN VE KAYIT KOŞULLARI