ეს არის გეგმები იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ მიაღწევს ორგანიზაცია მის მიერ დასახულ ბიზნეს მიზნებს, თუ როგორ შეძლებს წარმატებით კონკურენციის გაწევას და როგორ მოიზიდავს და დააკმაყოფილებს მის მომხმარებლებს, კომპანიის მიზნების მისაღწევად.

სტრატეგიული მართვისას ერთ-ერთი ხშირად გამოყენებული ტერმინია - ბიზნეს მოდელი, რაც მარტივად რომ ვთქვათ, წარმოადგენს იმას თუ როგორ აპირებს კომპანია მოგების გამომუშავებას. ის კონცენტრირდება ორ ფაქტორზე:

რატომ არის სტრატეგიული მართვა ასეთი მნიშვნელოვანი? არსებობს სამი მიზეზი: