რეზიუმე დაყოფილი უნდა იყოს სექციებად, სადაც აღწერილი იქნება თქვენი გამოცდილებისა და კვალიფიკაციის სხვადასხვა ასპექტი. სექციების სახელები შეიძლება ოდნავ შეცვალოთ, მაგრამ თანამიმდევრობა უნდა დაიცვათ, როგორც ეს ქვემოთ მოყვანილ მაგალითშია ნაჩვენები:

თუ უნივერსიტეტი ახალი დამთავრებული გაქვთ და დიდი გამოცდილება არ გაგაჩნიათ, რეზიუმეში განათლების სექცია გამოცდილებაზე ადრე უნდა მოდიოდეს.

სამუშაოს ძებნა მარტივად - მაქს მესმერი