Content marketing är ett begrepp som har använts flitigt inom marknadsföring under de senaste åren. Egentligen är inte metoden ny, utan det är snarare begreppet som har definierats på ett tydligare sätt. Enkelt kan man säga att det är en typ av marknadsföring som fokuserar på att långsiktigt bygga ett förtroende kring ett varumärke, snarare än på specifika produkter. Content marketing – eller innehållsmarknadsföring – blir ett sätt ge målgruppen mervärde. Det handlar om både innehåll och marknadsföring.

Målet med content marketing

Grundläggande handlar content marketing om att knyta till sig sin målgrupp så att de får starka band till varumärket. Content marketing syftar till att:

För att skapa den typen av förtroende och känslomässiga band räcker det inte att spontant närma sig sin målgrupp vid ett enstaka tillfälle, utan det kräver att man över tid bygger ett förtroende. För detta krävs också en strategisk planering. Normalt görs content marketing på plattformar varumärket äger.

Content marketing måste ...

Om vi jämför med traditionell marknadsföring så har den oftast haft ett "inifrån och ut-perspektiv". Dvs vi har en vara vi vill sälja och riktar oss därför brett till så många som möjligt. Kommunikationen handlar om att basunera ut produktens goda egenskaper eller kanske locka med ett extra lågt pris. I det här fallet är det produkten som står i centrum.

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/f747239c-5f13-413e-9219-ddbcbdbfae3c/Untitled

När det gäller content marketing anlägger man istället ett utifrån-och-in-perspektiv. Man börjar med att titta på målgruppen, och kartlägger de ämnen som berör dem och tittar på vilka vanor och behov de har. Utifrån detta planerar man exempelvis blogginlägg, publiceringar i sociala medier eller informativa texter på en webbplats. Givetvis kan det även handla om icke-digitala kanaler som exempelvis en tidning eller ett magasin.

Content marketing hjälper varumärket att hamna högt i sökresultat (SEO) eftersom Google premierar unikt och värdefullt innehåll. Det kan också ge innehåll till publiceringar i sociala medier. Vinner man mottagarnas förtroende kan det generera leads eftersom kunder får så pass stort förtroende för varumärket att de vill etablera en kontakt.

Det är alltså ett sätt att knyta kontakt med potentiella kunder, men också att hålla en fortsatt god relation med existerande kunder. Content marketing kan också ge företaget ett tydligare varumärke och bygga en "personlighet".

Om lyckad content marketing

John Deere är ett amerikanskt företag som säljer olika typer av jordbruksmaskiner och traktorer. De är den största enskilda tillverkaren av den typen av produkter. Företaget har använt sig av content marketing väldigt länge. Deras tidning The Furrow kan eventuellt vara världens äldsta exempel på content marketing! I länken kan du läsa mer om content marketing och titta på en video om The Furrow, och även andra kända exempel på content marketing.

What is Content Marketing?

Positiva följder av content marketing

Lyckas man med innehållsmarknadsföring kan man se flera positiva följder som i slutändan leder till ökad försäljning (eller om det finns andra mål med verksamheten, till exempel fler medlemmar osv). Detta kan ta ett tag och kräver att målgruppen gillar och har utbyte av det innehåll man gör så att de återvänder till kanalerna, något som i sin tur kan leda till ett ökat förtroende för varumärket.

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/dff59896-0f71-4fb0-bd8c-7145503f1b4e/Dator_laptop_hander.jpg

I förlängningen kan kunderna utveckla en stark lojalitet, som gör att de försvarar varumärket inför andra eller väljer samma varumärke trots att det kanske handlar om att de ska köpa en helt annan produkt.

Kort sagt: content marketing är ett kompletterande innehåll som skapar lojalitet och engagemang och attraherar ny trafik och nya kunder!

Förutsättningar för att lyckas

Kännedom om målgruppen

En förutsättning för att man ska träffa rätt med sin innehållsmarknadsföring är att man har en god kännedom om målgruppen. Detta kan ibland kännas som en utmaning och det kan kännas svårt att veta hur man ska börja. Men ett tips är att göra kvalitativa djupintervjuer med kunder. En annan metod är att höra sig för med kundtjänst eller säljare som har mycket kontakt med målgruppen.